Skip to main content

Program Skutečně zdravá škola

MŠ Letovice, Komenského byl udělen bronzový certifikát za splnění bronzových kritérií programu Skutečně zdravá škola s platností od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2024.

Bronzový certifikát

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému, úspěšnému a udržitelnému životu a díky kvalitnímu stravování zlepšuje jejich chování a vzdělávací výsledky.

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe. Program získal 1. místo v soutěži Ceny SDGs 2018, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Program byl také oceněn v mezinárodní soutěži Sozial Marie 2019.

Dodavatelé potravin

Program Skutečně zdravá škola již plní 393 mateřských, základních a středních škol s 63 878 dětmi, žáky a studenty.

MŠ Komenského je do programu zapojena od r. 2017. Podařilo se nám eliminovat některé potravinové doplňky a postupy při přípravě jídel, které se s doporučeními SZŠ neslučují.

V MŠ Komenského usilujeme o získání bronzového certifikátu. Ve školním roce 2020-2021  se zaměříme na zkvalitnění přípravy pokrmů ve školní kuchyni a také na doplňkovou činnost – pečení brambor a drobného pečiva v zahradní peci, výlety s dětmi na farmy, příprava jednoduchých zdravých pokrmů s dětmi, semináře pro rodiče s ukázkou přípravy zdravých pokrmů lektorkou a koordinátorkou SZŠ Mgr. Andreou Hruškovou a další.

Zaměstnanci školní jídelny se řídí doporučením Skutečně zdravé školy Desatero školní kuchyně pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách, které představujeme.

  1. Používáme jen základní suroviny
  2. Upřednostňujeme lokální a sezónní potraviny
  3. Minimalizujeme používání polotovarů a instantních potravin.
  4. Omezujeme konzumaci bílé pšeničné mouky
  5. Minimalizujeme množství soli
  6. Snižujeme spotřebu cukru
  7. Používáme kvalitní tuky
  8. Hlavní jídlo podáváme s dostatkem zeleniny
  9. Dbáme na vyváženost mezi masitými a nemasitými pokrmy
  10. Respektujeme potřeby dítěte a čas k jídlu