Skip to main content

Platby zákonných zástupců dětí (školné, stravné, kultura)

Platby zákonných zástupců dětí na účet MŠ Letovice, Komenského 86 – 1162280257/0100

ve školním roce 2024/2025

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

 

800 Kč 1x měsíčně od září do června, nejpozději ke 20. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.

Během hlavních prázdnin se výše úplaty určuje podle počtu pracovních dní v daném měsíci a délkou provozu mateřské školy.

Na hlavní prázdniny je proto vhodné platbu úplaty pozastavit.

Úplatu neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odkladem školní docházky.

 

Stravné

900 Kč měsíčně, nejpozději k 20. dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.

Na hlavní prázdniny je vhodné platbu stravného pozastavit.

Je možné sloučit obě platby do jednoho trvalého příkazu ve výši 1 700 Kč.

Vždy je třeba uvést jméno dítěte a školné a stravné (pokud jde o platbu 1 700 Kč) nebo pouze stravné

(900 Kč – pokud jde o dítě s povinným předškolním vzděláváním).

Přeplatky za úplatu a stravné budou vráceny na účet zákonného zástupce v únoru za 1. pololetí a v září za 2. pololetí daného školního roku.

 

Kultura – vstupné

500 Kč 2x ročně, nejpozději k 30. 9. 2023 a 31. 1. 2024.

Děti se během školního roku zúčastňují řady divadelních a jiných představení, je třeba zaplatit vstupenky na školních výletech.

Přeplatky za kulturu budou vráceny na účet zákonného zástupce k 31. 8. 2024.