Skip to main content

Organizace provozu

Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 16:30 hodin.

Děti se scházejí ve svých třídách.

Pokud si děti chcete vyzvednout po obědě, sdělte to ráno při příchodu třídní učitelce.

Děti by měly být do MŠ předány do 8:30 hodin, po domluvě s učitelkou je možný i pozdější příchod.

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy) jsou ve třídě přítomny od 8:00 do 12.00 hod.

Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nejpozději do 8:00 hodin na tel. číslech:

  • kancelář: 516 474 979
  • mobil ředitelky: 725 773 114
  • ŠJ: 516 474 977

nebo na telefonních číslech třídních učitelek, pokud jsou zveřejněna v šatnách jednotlivých tříd.

Při přivádění a vyzvedávání dětí prosím použijte vždy zvonek u venkovních dveří.

Od 15:30 do 16:30 hodin je otevřena pouze třída:

  • SLUNÍČKOVÁ – kam přecházejí děti z Koťátek, Berušek a Motýlků

Děti vyzvedávají z MŠ zákonní zástupci, případně další osoby, které jsou uvedeny v evidenčním listu dítěte.