Skip to main content

Podmínky přijetí

Dokumenty k odevzdání

Připravené dítě

Co by dítě mělo umět pro lepší start?

 • Vaše dítě určitě nezvládne všechny následující činnosti před nástupem do školky. Čím víc toho ale bude umět, tím to pro něj bude jednodušší.
 • Vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí. Postupně trénujte v rodině, později  i mezi méně známými lidmi.
 • Obléknout se a svléknout, obout a zout – alespoň částečně, učitelky i děti určitě pomohou.
 • Poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí.
 • Poznat si svoje oblečení a obuv.
 • Samostatně jíst lžičkou. Nechejte dítě jíst samostatně, i když sní méně.
 • Pít z hrníčku.
 • Umýt si ruce, utřít se do ručníku.
 • Používat záchod stáhnout si tepláčky a spodní prádlo a zase si ho obléct.
 • Vysmrkat se. Mějte na určeném místě papírové kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos.
 • Bezpečně chodit po schodech. Nenoste dítě v náručí, naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, především dolů.
 • Uklidit si po sobě hračky.
 • Chodit na procházku. Odložte kočárek a nejezděte všude autem.

Co od školky očekáváte právem:

 • Individuální přístup k vašemu dítěti, zájem o ně a pochopení pro jeho zvláštnosti.
 • Respekt učitelky k vašim zásadám a výchovným postojům.
 • Rozumný denní režim, včetně hygieny, zdravého jídelníčku a dostatečného pohybu venku.
 • Socializaci dítěte působením kolektivu. Prostřednictvím kontaktů s vrstevníky se učí spolupráci, řešení konfliktů, a to v prostředí chráněném a usměrňovaném zkušeným dospělým.
 • Přiměřený rozvoj paměti a řeči, pracovních návyků a výtvarných dovedností (upravuje je Rámcový vzdělávací program).

Co MŠ splnit nemůže (ani kdyby se učitelky rozkrájely):

 • Neudělá z nevychovaného dítěte vychované.
 • Na rozvíjení hudebního či sportovního talentu nemá školka kapacitu ani odbornost.
 • Neudělá z předškoláka prvňáka, který vzorně zasedne do lavice, popadne tužku a všechno hned zvládne.
 • Ani ta nejzkušenější učitelka není psycholog, navíc má na starosti až 26 dětí a  je na ně většinu dne sama. Závažnější rodinné problémy (rozvod, úmrtí, zneužívání) může zohlednit, ale nemůže s dítětem individuálně pracovat.