Skip to main content

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Elektronický předzápis a zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis do letovických mateřských škol Čapkova, Komenského, Třebětínská a Tyršova se koná 15. května 2024 od 8:00 hodin do 15:30 hodin (přestávka od 12:00 hodin do 13:00 hodin) v jednotlivých mateřských školách.

 

Elektronický předzápis

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letovice-komenskeho

https://elektronickypredzapis.cz/

ep-letak

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

U zápisu přímo v MŠ předložíte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Originál rodného listu dítěte
 • Potvrzení o trvalém pobytu (vydává městský/obecní úřad), lze také doložit občanským průkazem dítěte.

V případě zápisu dítěte, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, zákonní zástupci navíc doloží:

 • Vízový doklad dítěte
 • Doklad o místě pobytu dítěte (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) pro určení spádovosti.

Zákonnému zástupci bude předáno registrační číslo a informace o dalším postupu přijímacího řízení.

Oznámení zápisu do mateřských škol v Letovicích

Podmínky přijetí

Dokumenty k odevzdání

Připravené dítě

Co by dítě mělo umět pro lepší start?

 • Vaše dítě určitě nezvládne všechny následující činnosti před nástupem do školky. Čím víc toho ale bude umět, tím to pro něj bude jednodušší.
 • Vydržet bez maminky či tatínka v cizím prostředí. Postupně trénujte v rodině, později  i mezi méně známými lidmi.
 • Obléknout se a svléknout, obout a zout – alespoň částečně, učitelky i děti určitě pomohou.
 • Poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí.
 • Poznat si svoje oblečení a obuv.
 • Samostatně jíst lžičkou. Nechejte dítě jíst samostatně, i když sní méně.
 • Pít z hrníčku.
 • Umýt si ruce, utřít se do ručníku.
 • Používat záchod stáhnout si tepláčky a spodní prádlo a zase si ho obléct.
 • Vysmrkat se. Mějte na určeném místě papírové kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos.
 • Bezpečně chodit po schodech. Nenoste dítě v náručí, naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, především dolů.
 • Uklidit si po sobě hračky.
 • Chodit na procházku. Odložte kočárek a nejezděte všude autem.

Co od školky očekáváte právem:

 • Individuální přístup k vašemu dítěti, zájem o ně a pochopení pro jeho zvláštnosti.
 • Respekt učitelky k vašim zásadám a výchovným postojům.
 • Rozumný denní režim, včetně hygieny, zdravého jídelníčku a dostatečného pohybu venku.
 • Socializaci dítěte působením kolektivu. Prostřednictvím kontaktů s vrstevníky se učí spolupráci, řešení konfliktů, a to v prostředí chráněném a usměrňovaném zkušeným dospělým.
 • Přiměřený rozvoj paměti a řeči, pracovních návyků a výtvarných dovedností (upravuje je Rámcový vzdělávací program).

Co MŠ splnit nemůže (ani kdyby se učitelky rozkrájely):

 • Neudělá z nevychovaného dítěte vychované.
 • Na rozvíjení hudebního či sportovního talentu nemá školka kapacitu ani odbornost.
 • Neudělá z předškoláka prvňáka, který vzorně zasedne do lavice, popadne tužku a všechno hned zvládne.
 • Ani ta nejzkušenější učitelka není psycholog, navíc má na starosti až 26 dětí a  je na ně většinu dne sama. Závažnější rodinné problémy (rozvod, úmrtí, zneužívání) může zohlednit, ale nemůže s dítětem individuálně pracovat.