Skip to main content

Projekty

Projekt Zahradou za poznáním u MŠ

By Projekty

MŠ Letovice, Komenského na základě úspěšného podání žádosti o dotaci vyhlášenou Jihomoravským krajem v oblasti EVVO získala finanční prostředky na vybudování vyvýšených záhonů a interaktivní Věže poznání v certifikované školní přírodní zahradě ve výši 145 200 Kč. Projekt bude ukončen do 31. 12. 2023.

Projekty Sejdeme se na zahradě

By Projekty

MŠ na základě vypracování projektu a podání žádosti o grant pravidelně čerpá dotace z Nadace pro rozvoj kultury a životního prostředí města Letovice na pořádání těchto akcí:

– Akce pro veřejnost Den Země

– Brigáda pro děti a rodiče

První školní přírodní zahrada v Letovicích

By Projekty

Rok se sešel s rokem a opět nastal čas podzimní, čas zralých jablíček, padaného listí, sklizně zasloužených plodů trpělivé práce a … brigád. Na úterý 6. 10. 2015 MŠ Komenského pozvala děti s rodiči i dalšími příbuznými včetně přátel školky do svého areálu, aby nabídla nejen množství pestrých podzimních prací, ale například také seminář k novému zahradnímu prvku – tříkomorovému kompostéru a účast veřejnosti při předávání ocenění – prestižní plakety Přírodní zahrada, kterou do rukou ředitelky Evy Pařilové předala Ing. Dana Křivánková z Lipky, která je koordinátorem pro certifikaci školních přírodních zahrad.. Po roce úspěšného provozu zahrady, práce zaměstanců MŠ, rodičů i dětí zahrada splnila kromě tří základních i ostatní podmínky pro udělení certifikátu školní přírodní zahrady, která může být vzorem ostatním evropským zemím. Do dalších let bychom si přáli získat i certifikát Ukázkové přírodní zahrady.

Účast na vzdělávací akci, proložené prací a certifikací zahrady byla velmi hojná, zahrada pojala kolem 130 dětí, rodičů a přátel. Práce šla v takovém množství dobrovolných pracovníků od ruku tak rychle, že při pokusu o její dokumentaci docházelo k situacím, kdy místo zamýšleného postupu a průběhu práce byl zachycen již pouze konečný výsledek. Paní učitelky potěšila hojná účast tatínků, jejichž pomoc byla mimo jiné citelná především u sázení sazenic keříků do ztvrdlé země, výroby mulče, zakopání vaničky k bahništi, ořezávání suchých větví a úpravy hmyzího hotelu, který přímo vyšperkovali. Maminky jim zdatně sekundovaly, babičky se usmívaly a děti radostně řádily.

Vážení rodiče, velice nás těší vaše podpora, v dnešní době téměř nevídaná, velmi se radujeme, že naše zahradní akce navštěvujete s celými rodinami a doufáme, že si vaši přízeň zasloužíme a udržíme i v následujících letech. Děkuje a přijďte zas!

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica.

Projekt podpořila Nadace města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí.

Mapa pro děti

By Projekty

Školní přírodní zahrada

Dětskou mapu zahrady s jednotlivými stanovištěmi motivovanými zvířátky nakreslila Martina Altrichterová, která je i autorkou informačních cedulek v areálu zahrady.