Skip to main content

Sled činností

6:30 – 9:45

Hry a zájmové činnosti podle volby dětí , individuální procvičování dovedností, seznamování s novými poznatky, hudební, výtvarné, pohybové, taneční aktivity během řízených individuálních a skupinových činností, hygiena, dopolední svačina, příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

Pobyt venku na školní zahradě nebo vycházka od okolí MŠ

11:45 – 12:00

Převlékání, hygiena, příprava na oběd

12:00 – 12:30

Oběd

12:30 – 13:00

Hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 13:35

Četba, odpočinek

13:35 – 14:15

Vstávání dětí, hygiena, hry a zájmové činnosti

14:15 – 14:45

Odpolední svačina

14:45 – 16:30

Hry a zájmové činnosti, postupné rozcházení dětí domů

Od 15:30 do 16:30 hodin je v provozu pouze třída Sluníčka. Děti z Motýlků a Berušek si vyzvednete ve Sluníčkách.