Skip to main content

Nadstandardní činnosti

Novinky v oblasti vzdělávání

By Nadstandardní činnosti

V oblasti vzdělávání jsme připravili několik novinek, na jednu z nich se mohou těšit zvláště předškoláci. Jde o zavedení Metody dobrého startu, zaměřené na školní připravenost dětí. K již léta probíhajícím edukativně stimulačním skupinám přidáváme další aktivitu, která by dětem měla usnadnit vstup do 1. třídy ZŠ.

Metoda dobrého startu

By Nadstandardní činnosti

Metoda dobrého startu (MDS)

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky.

Číst dále

Edukativně stimulační skupiny

By Nadstandardní činnosti

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

ESS hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti předškoláků důležité pro vstup do školy a pro zvládnutí jejích základů: čtení, psaní a počítání. Pokud se během práce ve školce objeví u dítěte nějaká odchylka ve vývoji, ESS mohou tuto odchylku buď vyvrátit, nebo potvrdit a tudíž začít s její nápravou a vyrovnáním. Při práci ve skupince je důležitá účast rodičů, kteří mají možnost dozvědět se o svém dítěti nové informace, být mu oporou i prožít s ním společně strávený čas. Zásadní faktorem je účast pedagoga ze základní školy, který během průběhu ESS připravuje rodiče i děti na budoucí školní docházku a s nímž mohou rodiče – při rozhodování o odkladu školní docházky dítěte – toto rozhodnutí konzultovat. Číst dále