Skip to main content

Nadstandardní činnosti

Logopedie

By Nadstandardní činnosti

V MŠ Komenského nabízíme rodičům a hlavně jejich dětem logopedickou péči, kterou zajišťujeme prostřednictvím logopeda – zaměstnance soukromé kliniky Logo, s.r.o. se sídlem v Brně. Logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Práce logopeda s dětmi probíhá přímo v mateřské škole v dopoledních i odpoledních hodinách. Logoped pracuje s dítětem vždy 1x za 14 dní.  K zařazení do logopedické péče v MŠ je třeba doporučení pediatra. V případě potřeby a zájmu mohou být rodiče práci logopeda s dítětem přítomni.

Dítě potřebuje 1 velký linkovaný sešit pro informace od logopeda.

Metoda dobrého startu

By Nadstandardní činnosti

Metoda dobrého startu (MDS)

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky.

Číst dále

Edukativně stimulační skupiny

By Nadstandardní činnosti

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

ESS hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti předškoláků důležité pro vstup do školy a pro zvládnutí jejích základů: čtení, psaní a počítání. Pokud se během práce ve školce objeví u dítěte nějaká odchylka ve vývoji, ESS mohou tuto odchylku buď vyvrátit, nebo potvrdit a tudíž začít s její nápravou a vyrovnáním. Při práci ve skupince je důležitá účast rodičů, kteří mají možnost dozvědět se o svém dítěti nové informace, být mu oporou i prožít s ním společně strávený čas. Zásadní faktorem je účast pedagoga ze základní školy, který během průběhu ESS připravuje rodiče i děti na budoucí školní docházku a s nímž mohou rodiče – při rozhodování o odkladu školní docházky dítěte – toto rozhodnutí konzultovat. Číst dále