Skip to main content

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny (ESS)

ESS hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti předškoláků důležité pro vstup do školy a pro zvládnutí jejích základů: čtení, psaní a počítání. Pokud se během práce ve školce objeví u dítěte nějaká odchylka ve vývoji, ESS mohou tuto odchylku buď vyvrátit, nebo potvrdit a tudíž začít s její nápravou a vyrovnáním. Při práci ve skupince je důležitá účast rodičů, kteří mají možnost dozvědět se o svém dítěti nové informace, být mu oporou i prožít s ním společně strávený čas. Zásadní faktorem je účast pedagoga ze základní školy, který během průběhu ESS připravuje rodiče i děti na budoucí školní docházku a s nímž mohou rodiče – při rozhodování o odkladu školní docházky dítěte – toto rozhodnutí konzultovat.

V MŠ Letovice, Komenského probíhají ve formátu deseti cca hodinových lekcí vždy o ledna v intervalu obvykle 1x týdně.

K práci v ESS budou děti potřebují několik pracovních sešitů s pracovními listy na doma v ceně cca 550 Kč a rodiče čas a trpělivost

při práci se  svým dítětem.