Skip to main content

Metoda dobrého startu

By 4. 5. 202021 září, 2022Nadstandardní činnosti

Metoda dobrého startu (MDS)

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ, před zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky.

Českou verzi MDS tvoří 25 lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písni, která se v různých podobách prolíná celou lekcí.

Rytmu, melodii a slovům písní odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Na počátku jsou slova podnětem k rozvíjení verbální i neverbální komunikace dětí, v další části jsou podnětem k pohybovým hrám.

Vyvrcholením celé lekce je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem.

Tento postup užívající jako vedoucí motiv jednu píseň po celou lekci je vhodný proto, že při stálém opakování dítě text i melodii dobře zná a může ji používat jako rytmického i melodického doprovodu k pohybovým a grafomotorickým cvičením.

 

MDS je určena pouze předškolákům, se kterými pracuje jejich třídní učitelka.

V MŠ Komenského bude probíhat v každé třídě vždy v pátek od 9,00 hod.

Děti budou potřebovat pracovní listy v ceně 151 Kč, které zajistí MŠ a hradí rodiče.