Skip to main content

Žežuličko, kde jsi byla

Děti v rámci MDS (Metody dobrého startu) pracovaly s písničkou Žežuličko, kde jsi byla. Procvičovaly grafomotoriku, jemnou motoriku, pohybové ztvárnění písničky, pravo levou orientaci v prostoru.