Skip to main content

Děti si povídaly o tom, co planetě škodí a co jí prospívá. Uváděly reálné situace a lidskou činnost s negativním dopadem na přírodu. Děti přírodu pozorovaly v parku, na zahradě i pod lupou ve třídě. Rozvíjely jemnou motoriku při práci s plastelínou a trhání krepového papíru, ze kterého tvořily kuličky a lepily na předkreslenou planetu. Při práci s dokládačkou „Nad zemí, pod zemí“ se děti dozvěděly zajímavé informace o některých živočiších a rostlinách.