Skip to main content

Staráme se o naši planetu

Děti si povídaly o třídění odpadů a péči o naší planetu. V rámci tohoto tématu využily společenské hry „Šup do sběrného dvora“ a „Třídíme odpad“, své znalosti si také ověřovaly v aplikaci „Tonda obal“, skládaly obrázky z částí a další obrázky přiřazovaly ke spokojené a nespokojené Zemi. Vodovými barvami namalovaly naši planetu a povídaly si o tom, co na naší planetě roste a kdo na ní žije.

Děti také dosypaly hlínu do našeho třídního vyvýšeného záhonu a zasely a zasadily první semínka a sazeničky. 🙂