Skip to main content

Děti si povídaly, tvořily a zpívaly na téma CESTOVÁNÍ.

S dětmi jsme „procestovaly“ všechny oblasti, ve kterých se rozvíjejí – hrubá a jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání, pravolevá orientace, matematické představy a logika. V rámci technických školek děti zvládly šít na šicím stroji dopravní značku a z balsy vyřezat dopravní prostředek – vše dle svého výběru. V rámci Hejného metody děti hrály pohybovou hru Autobus, při které procvičovaly pojmy více – méně – stejně a početní představy. V prostředí Papírnictví (Hejného metoda), děti trénovaly přesnost při překládání papíru, do tvaru parníku.

Děti s chutí plnily výzvy a zábavné aktivity si užívaly. 🙂