Skip to main content

Pojďme léčit českou krajinu

Děti z Beruškové třídy se zapojily v rámci Recyklohraní do plnění úkolu „Pojďme léčit českou krajinu“. Hlavním cílem bylo připomenout dětem význam rostlin a živočichů v naší krajině. Uvědomit si, jak jsou pro nás důležití.

Děti na vycházkách aktivně vyhledávaly rostliny, byliny, hmyz, ptáky, živočichy,… vše jsme fotografovali a ve školce jsme si o nich povídali a společně s dětmi dohledávali informace. Nakonec jsme z fotografií doplněných informacemi udělali nástěnku, kterou si prohlížejí nejen děti, ale také rodiče.

Největší radost měly děti při pozorování žab u rybníka a pozorování potápníka, kterého jsme dali do školkového jezírka.

V rámci sebehodnocení a práce s pocity děti vuzžily inspirační karty KAMÍNKY NA CESTĚ.