Skip to main content

Děti přivítaly Velikonoční týden barevnými tričky – modré pondělí, žluté úterý a černá/škaredá středa. Sely velikonoční osení, barvily vajíčka a tvořily kuřátka a velikonoční ozdoby.