Skip to main content

Edukativně stimulační skupiny

Někteří předškoláci, v době od ledna do března, navštěvovali Koťátkovou třídu, kam chodili do edukativně stimulačních skupin. Za 10 lekcí se procvičili v grafomotorice, jazykovém, zrakovém a sluchovém vnímání, matematických představách i v jemné motorice. V poslední lekci navštívili základní školu, kde si prošli budovu a pak si sedli samostatně do lavic a plnili úkoly.  Na závěr dostali osvědčení o absolvování kurzu.

Děti, rodiče i paní učitelky byli moc spokojeni a hlavně, předškoláci se připravili  ke vstupu do školy.