Skip to main content

Děti vítaly jaro a připravovaly se na Velikonoce.

Sely obilí, šily z filcu kuřátka (ano, i ty nejmenší děti přišívaly knoflíky a šily samy!), malovaly barvami jarní květiny, seznamovaly se s velikonočními tradicemi, předškoláci pletli mrskačky z plastelíny, hráli jsme pohybové hry, zpívali jsme u klavíru za doprovodu ozvučných dřívek a zvládli jsme mnoho dalších zajímavých výzev. Při pobytu venku jsme zkoumali kořenový systém spadlého stromu v parku a v zahradní peci si každý upekl mini pizzu.

Děti rozmanitými aktivitami rozvíjely celou svoji osobnost a posilovaly různé oblasti svého vývoje.

Období to bylo našlapané výzvami a radostí dětí ze zvládnutého. 🙂