Skip to main content

Edukativně stimulační skupinky

Předškoláci navštívili základní školu, v rámci závěrečné 10. lekce skupinek. Prošli jsme budovu – děti se podívaly, kde je jídelna, družina, tělocvična i ředitelna, potkaly a popovídaly si s panem ředitelem. Ve třídě usedly do lavic a trénovaly zrakové vnímání a prostorovou orientaci, při skládání tangramů. Děti se podepsaly křídou na tabuli a dostaly osvědčení o absolvování kurzu.

Myslím, že rodiče mohou být spokojeni, jejich děti jsou připraveny na vstup do 1. třídy. 🙂