Skip to main content

Lidské tělo

Děti zkoumaly lidské tělo – rozvíjely zrakové a prostorové vnímání při skládání puzzle. Části těla dívky, chlapce a kostry pojmenovávaly skutečnými názvy a přiřazovaly je – rozšiřovaly si tak své znalosti a slovní zásobu. Děti si také vyzkoušely kouzlení speciální barvou z kurkumy a hygienického gelu – papír, na kterém bylo namalované lidské tělo neviditelnou barvou (jedlou sodou a vodou) přetřely touto směsí z kurkumy. Dětem se tak objevily části těla, které po zaschnutí složily.

Každý den si děti protáhly svá tělíčka cvičením a tančením na píseň Hejbni kostrou, zacvičily si podle hodu na kostce, na které byly nakreslené zdravotní cviky a také si užívaly sluníčka a čerstvého vzduchu na školní přírodní zahradě.