Skip to main content

Malí badatelé

Děti z beruškové třídy si vyzkoušely, jak zábavné může být bádání.

Zkoušely, za jakých podmínek a jak rychle vyklíčí různá semena. Děti pozorovaly klíčení semen při těchto podmínkách: vlhko, sucho, voda, světlo, teplo, chlad, tma. Výsledky pozorování zaznamenávaly do připravené tabulky. Při zkoumání zjistily, že v některých podmínkách semena nevyklíčila, za některých podmínek bylo klíčení rychlejší, pomocí lupy si prohlédly části  malé rostlinky. Naklíčená semena přesadily do květináčku s hlínou a bádání může pokračovat 🙂

Badatelské metody jsou u předškolních dětí přínosné především v tom, že děti učí, jak využít své dosavadní vědomosti a zkušenosti pro aktivitu, která jim dále umožňuje objevovat a získávat tak vědomosti a zkušenosti nové.