Skip to main content

Materiály a věci kolem nás

Děti se seznamovaly s materiály, které nás obklopují.

Na začátku tématu jsme společně vytvořili myšlenkovou mapu a pak už nám šla práce pěkně od ruky. Mimo jiné si děti vyzkoušely výrobu ručního papíru, práci s vodou a mokrým pískem nebo opracovávaly dřevo.

Co děláme venku:

  • používáme škrabku na zeleninu, nůžky a barevné provázky k práci se dřevem – rozvíjíme jemnou motoriku
  • využíváme lega k hledání barviček v přírodě – rozvoj zrakového vnímání, porovnávání
  • vnímáme přírodu „po kouscích“ – ve vymezeném prostoru děti chodí kolem provázku s „vláčkem“ a sledují co se jim děje nad hlavou i pod nohama – rozvoj koordinace pohybů, soustředění

Projekt „věšák“

  • děti nasbíraly drobné větve v parku
  • větve obrousily brusnou kostkou
  • do dřevěných koleček našroubovaly železná očka
  • větve sešroubovaly k sobě
  • předškoláci na kolečka napsali písmena
  • děti věšely písmena na věšák
  • věšák využijeme na jména, slova, i jednoduché početní příklady

Průběžně pracujeme s metodou Výchova ke ctnostem, která nám pomáhá zlepšit klima ve třídě, mezi dětmi a výsledky jsou viditelné. 🙂