Skip to main content

Masopustní veselí jsme v naší třídě prožili opravdu pestře. Děti sledovaly příběh Jak to bylo o Masopustu z cyklu Chaloupka na vršku, hrály masopustní sudoku. Předškoláci hráli společenské hry, zařadili jsme i seznámení s technologiemi – hra pexeso na tabletu a rozvíjeli jsme u dětí hrubou motoriku při překážkové dráze. Děti rozvíjeli jemnou motoriku u modelování z plastelíny a pomáhaly při výzdobě třídy na karneval. Dětem jsme četli příběhy, které měly dokončovat – rozvoj fantazie a souvislého vyjadřování. Při pobytu venku jsme hráli pohybovou hru „Na ježka“.