Skip to main content

Z pohádky do pohádky

By 23. 2. 20241 března, 20242023 - 2024, Berušky

Děti hrály loutkové a maňáskové divadlo,  vyprávěly pohádky, modelovaly pohádkové postavy z plastelíny, skládaly pohádky podle obrázků (dějová posloupnost),….

Předškoláci plnili pracovní listy s tematikou pohádek – procvičovali grafomotorické prvky, prostorovou orientaci, předmatematické dovednosti,…

Děti dramatizovaly pohádku Bouda budka.

Malovaly pohádku O perníkové chaloupce.

Z odpadového materiálu si vyrobily ptáčky – dekoraci na chodbu.

Děti skládaly čepici z novin a vyráběly Večerníčka.