Skip to main content

Děti se podílely na výrobě třídního Baterkožrouta, do kterého budou vkládat sesbírané vybité baterie, v rámci projektu Recyklohraní, do kterého je naše mateřská škola zapojena.