Skip to main content

Recyklace, to nás baví!

Děti se seznamovaly s pojmem recyklace, učily se, jaké jsou druhy odpadů, jak se třídí a dále zpracovávají.

Zapojily se do projektu Recyklohraní – v rámci celoročního cíle se snažily zhodnotit současný stav kvality třídění odpadů ve třídě a v šatně a navrhovaly nové možnosti. Děti si udělaly nové označení košů na tříděný odpad a navrhly přidat do šatny ještě jeden koš. Do třídy si udělaly Baterkožrouta.

Na vycházkách hledaly nádoby a kontejnery na tříděný odpad.

Shlédly pohádkový seriál Muf je třída (DVD – EKO – KO).

Když počasí přálo a napadl sníh, děti z něho tvořily nejen sněhuláky, ale i různé zajímavé výtvory. Vyzkoušely si, co se stane, když se sníh rozpustí a jak vypadá – nabraly sníh z různých míst.