Skip to main content

Děti s rodiči mají za sebou 1. lekci ESS. Procvičovaly jemnou motoriku, grafomotoriku, správné držení tužky, artikulační obratnost, sluchovou analýzu a syntézu.

Dětem i rodičům se lekce velmi líbila.