Skip to main content

Návštěva klientů v Centru sociálních služeb

V pátek, 5. ledna, jsme s dětmi navštívili klienty v CSS. Děti předvedly hudebně – pohybové pásmo na téma Vánoce. Děti byly odměněny potleskem a zdravou tyčinkou.