Skip to main content

Listopadové počasí

Děti si v listopadu povídaly o počasí, typickém pro podzim, a o mokřadech. Rozvíjely své předmatematické dovednosti tříděním podle druhu, velikosti a počítáním, grafomotoriku a jemnou motoriku při kreslení a plnění pracovního listu „jedním tahem“ a k rozvoji zrakového vnímání využily světelné panely, na které skládaly obrázky z přírodnin.