Skip to main content

Návštěva městské knihovny

Děti navštívily městskou knihovnu, oddělení pro děti a mládež. Paní knihovnice měla připraveny knihy o hodných strašidlech a bubácích. Jednu knihu dětem představila i s ilustracemi, jmenovala se Pan Podpostel. Děti zaujal příběh, ve kterém vystupovali například Mačkal a Chumlal, kteří žili u Jeníka ve skříni, i obrázky v knize. Děti si pak mohly knihovnu prohlédnout a listovat v pohádkových knížkách.