Skip to main content

Mokřady a tajemství ztracené vody

V rámci programu Recyklohraní jsme se s dětmi pustili do projektu „Mokřady a tajemství ztracené vody“.

S dětmi jsme hovořili o významu vody v krajině a mokřadech, kladli jsme si například tyto otázky:

  • Víte, v jaké podobě se nachází voda v krajině (řeky, potoky, studánky…)?
  • Víte, co je to mokřad? Viděli jste už nějaký?
  • Víte, v čem jsou mokřady prospěšné?
  • Dokážete vyjmenovat některé živočichy a rostliny, které žijí v mokřadech?

Děti si ve třídě vytvořily svůj mokřad, do kterého dávaly obrázky rostlin a živočichů.

Venku jsme se vydali hledat vodu, hned před školkou si děti prohlédly jezírko, poté šly kolem břehu řeky Svitavy, poznaly a prohlédly si stavidlo, říčku Křetínku i letovický rybník.