Skip to main content

Všechny děti z MŠ se ve čtvrtek, 2. 11. 2023, těšily na divadelní příběh malého Doubka Vroubka, který se vydal hledat svého tátu. Na své cestě poznal, jak to v lese chodí. Zjistil, že v lese nežije pouze on sám, ale spousta jiných stromů a také zvířat.

Příběhem ze života stromů provázel děti zkušený lesník Šubrt. Stromy důvěřovaly jemu a on jim, a proto si spolu mohli povídat. Tuto svou dovednost předal dětem a nabádal je, aby měly v lese „nastražená ušiska a otevřená srdciska“, aby slyšely, jak si stromy povídají. 🙂