Skip to main content

Mravencovo desatero

V úterý, 24.10. 2023, jeli předškoláci z celé MŠ na Jezírko – pracoviště Lipky  v Soběšicích,  kde byl pro ně připraven výukový program Mravencovo desatero.

Děti se dozvěděly nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznávaly z jakých částí se skládá mravenčí tělo, dozvěděly se, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušely si, jaké je to být mravencem. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části programu formou pohybových her zjišťovaly, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci si vyzkoušely, jak a z čeho mravenci staví mraveniště.