Skip to main content

Mravencovo desatero

V úterý 24.10. 2023 jeli předškoláci na Jezírko – pracoviště Lipky  v Soběšicích,  ke byl pro ně připraven program Mravencovo desatero.

Děti se dozvěděly nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznávaly, z jakých částí sestává mravenčí tělo, dozvěděly se, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušely si, jaké je to být mravencem. Součástí programu byla i návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části programu formou pohybových her zjišťovaly, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci si vyzkoušely, jak a z čeho mravenci staví mraveniště.