Skip to main content

Mravencovo desatero – Lipka

Předškoláci z celé školky navštívili, v úterý 24.10.2023, Lipku – školské zařízení pro enviromentální vzdělávání, pracoviště Jezírko. Zde se předškoláci dozvěděli nové informace o životě v mraveništi, formou didaktických her poznali, z jakých částí sestává mravenčí tělo, dozvěděli se, jak se spolu mravenci dorozumívají a vyzkoušeli si, jaké je to být mravencem. Součástí programu byla návštěva výukového prvku „mraveniště“ (prolézačka ve tvaru mravenčí kupy s ukázkou výjevů ze života mraveniště). V terénní části programu formou pohybových her zjistili, čím se mravenci živí a proč se starají o mšice. Při hře rozvíjející spolupráci si vyzkoušeli, jak a z čeho mravenci staví mraveniště.