Skip to main content

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

By 17. 10. 2023Aktuality

Vážení rodiče, MŠ Letovice, Komenského získala na základě naší žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje dotaci na potravinovou pomoc pro děti v sociální nouzi pro školní rok 2023/2024. Čestná prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování měli zákonní zástupci doložit do 31. 8. 2023. Nyní jsou v MŠ Komenského podpořeny 3 děti.

Pokud se u někoho ze zákonných zástupců změnila situace tak, že je příjemcem příspěvku ve hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, nebo pobírá doplatek na bydlení, případně si myslí, že by tato situace mohla v nejbližší době nastat, kontaktujte mě prosím co nejdříve, nejpozději do 31. 10. 2023. Začátkem listopadu bude možné podat žádost o dotaci ještě jednou.

Později podané žádosti již nebudou akceptovány.

 

Eva Pařilová, ředitelka MŠ