Skip to main content

Copak žije v jezírku?

Děti pomocí síťky lovily z jezírka bezobratlé vodní živočichy.  Pozorovaly je v nádobách a snažily se je vyhledat v klíči k určování. Dětem se nejvíce líbily larvy vážky a plovatka bahenní.