Skip to main content

První dny v naší Sluníčkové třídě byly plné seznamování – vzájemně jsme navazovali vztahy,  seznámili jsme se s prostorem třídy a s prostorem zahrady. Děti využívaly vše, co prostor nabízel, tvořily sluníčka z různých materiálů a různou technikou, poznávaly své značky, upevňovaly pravidla třídy, cvičily jógu. Užívali jsme si teplé počasí na školní zahradě. 🙂