Skip to main content

Děti si povídaly o tom, jak se může cestovat, poznávaly dopravní prostředky a nabízenými aktivitami rozvíjely zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, jemnou a hrubou motoriku, trénovaly přesnost, trpělivost, zručnost a pracovaly v prostředích Hejného metody.