Skip to main content

Děti rozvíjely hrubou a jemnou motoriku, koordinaci celého těla, trpělivost, hbitost a přesnost při sportovním dopoledni na školní zahradě. Odměnou byly diplomy a medaile. Děti si pohyb užívaly! 🙂