Skip to main content

Svátek maminek

Celý týden si děti povídaly o maminkách, trénovaly básničky a písničky na setkání s maminkami a také maminkám vyráběly k jejich svátku dárečky.

Všechny přípravy vyvrcholily ve středu, 10. 5., kdy se maminky přišly do školky podívat na krátké vystoupení jejich dětí. Děti popřály maminkám k svátku a předaly jim dárečky. Potom si u malého občerstvení a posezení společně vyrobily zápichy do květináčků.