Skip to main content

Děti si v říjnu povídaly o pouštění draků. Pomocí nejrůznějších aktivit rozvíjely zrakové vnímání, předmatematické představy, sluchové vnímání a grafomotoriku. Jemnou motoriku si děti trénovaly vyráběním draků z papíru a přírodnin a předškoláci si dokonce svého dráčka ušili na šicím stroji. V rámci spolupráce ve skupinkách děti vytvořily, podle vlastní fantazie, dráčky z kaštanů.

Děti si ale nehrály a nepracovaly pouze ve třídě, ale také venku. Aby nám bylo na školní zahradě příjemně, musíme o ni pečovat. Proto jsme se všichni chopili zahradního nářadí a shrabali listí a uklidili odpadky. Děti se do práce vrhly s vervou. 🙂