Skip to main content

V úterý 24.5. 2022 proběhl projektový den s názvem „Zachraň kamaráda!“ Předškoláci byli, formou hry, zaškoleni do role záchranářů. Vyzkoušeli si záklon hlavy, nepřímou srdeční masáž a práci s automatickým externím defibrilátorem na profesionálních resuscitačních figurínách.