Skip to main content

S dětmi jsme využili slunečného počasí a často jsme chodili do parku pod zámkem, kde děti tvořily z přírodnin a překonávaly terénní nerovnosti.

Jolanka slavila narozeniny. Děti jí popřály a všichni si pochutnali na zdravém tvarohovém poháru.

Na karneval jsme se pilně připravovali. Děti zhlédly pohádku Jak to bylo o Masopustu z cyklu Chaloupka na vršku. Předškoláci tvořili masopustní koláče samostatně, mladší děti kolektivně. Papírovou karnevalovou čepičku si děti zdobily krepovým papírem a pracovaly s razidly, pak si v čepičkách zatančily i svačily. Sluchová hra Masko, ozvi se mi, všechny bavila – hlavně část, kdy bylo jedno z dětí pod dekou. 🙂 Naučili a zazpívali jsme si písničku Pekla vdolky s doprovodem tradičního masopustního nástroje – vozembouchu. Děti pomohly vyzdobit třídu barevnými papírovými řetězy a nafukovaly balónky ústy nebo pumpičkou. Pravý karnevalový rej masek, doprovázený různými výzvami mohl začít! 🙂