Skip to main content

V minulých dnech jsme si povídali o našem městě. O významných místech a budovách, na které jsme se postupně byli procházkou podívat.

Děti pracovaly s rozstříhanými obrázky, které skládaly, využily vršky od PET lahví, které skládaly kolem obrázků staveb. Děti zhlédly krátké informační video o našem městě a jeho blízkém okolí. V rámci Hejného metody, děti pracovaly v prostředí Dřívka – skládaly domy z dřívek (mladší děti přikládaly dřívka na správnou barvu, nakreslenou na papíře, předškoláci pracovali samostatně, podle návodu). Předškoláci kreslili obrázky významných míst na malé kartičky papírů a vkládali je do podložky, na které programovali včelku Bee – Bot. Děti pracovaly s knihami, kalendáři a obrázky města. Rozvíjeli jsme prostorovou orientaci (vlevo dole, uprostřed nahoře atd.) na 2D modelu domu na koberci, nejprve děti umisťovaly zvířátka, pak zkoušely i sebe. Předškoláci studovali mapy a kreslili na papír, každý svoji trasu.

Oslavili jsme svátek Sebíčka, který do školky dětem donesl zdravé ovocné košíčky – MŇAM!

Děti se naučily píseň Letovické reggae, které si často zpívaly při procházkách. Podle fotek zkuste poznat, kde jsme všude byli. 🙂