Skip to main content

Za chalupou na poli, vyrostly nám brambory

Děti si prohlubovaly elementární poznatky o světě lidí, seznámily se s pracovními stroji na poli, blíže si prohlédly traktor.

Poznaly, jak vypadá rostlina brambory (lilek brambor), co je to hlíza a jak se sklízí. V diskusním kruhu hovořily o zpracování brambor, co se z nich dělá, jaká jídla můžeme připravit z brambor, které jídlo z brambor dětem chutná. Hlízu brambory využily při různých výtvarných a pracovních činnostech, i při rozvoji předmatematických dovedností – počítání brambor, řazení dle velikosti, porovnávání počtu – větší menší, stejně. Děti se naučily píseň „Jak chutnají brambory“ a zahrály si bramborovou házenou.

V zahradní peci jsme brambory upekli – děti brambory omyly a očistily, připravily na plech. Předškoláci, pod dohledem paní učitelky, připravili dřevo na oheň a podíleli se na roztopení pece a udržování ohně v peci. Po upečení všechny děti s chutí brambory ochutnávaly, předškoláci donesli pečené brambory na ochutnávku všem p. učitelkám ze školky. Nutno dodat, že se brambory povedly!

V rámci technických školek si děti vyrobily traktor (práce se šablonou, s lupínkovou pilkou, s barvami, s pet vršky).

V závěru tohoto období jsme se věnovali tématům Halloween a Dušičky. Děti se podílely na dlabání dýně, která nám zdobí vchod do třídy (moc děkujeme za věnování veliké dýně).

Ve volných chvílích si děti tvořily loutky a hrály divadlo.