Skip to main content

Seznamujeme se s novými kamarády

Začátkem září se děti seznámily s novými kamarády. Nové děti se učily poznat svoji značku, své místo, naučily se orientovat v prostorách MŠ.

Děti poznávaly pravidla společenského soužití a spoluvytvořily si 8 pravidel naší třídy:

Pravidlo srdíčkové, košťátkové, želvičkové, myšičkové, kytičkové, sluníčkové, měsíčkové a pravidlo zvednuté ruky.

Pro lepší upevnění si děti pravidla vytvořily různými způsoby (kresba, malba, modelování, zatloukání, stavění,….).

Pomocí jednoduchých pracovních a sebeobslužných činností  děti rozvíjely praktické dovednosti (osobní hygiena, stolování, oblékání, úklid,….).

Na školní zahradě děti otrhaly a ochutnaly vypěstovaná rajčátka.