Skip to main content

Táta, máma, s nimi děti, je nás doma, jako smetí

Tématem našeho tvoření, vyprávění a výzev byla rodina. Děti donesly fotografie svých rodin a představily je ostatním kamarádům. Děti tvořily z různých materiálů domy, kreslily svoje rodiny apod.

V rámci Technických školek děti tvořily svůj dům. Pracovaly se svěrákem a lupínkovou pilkou (pod dohledem učitelky), mladší děti vyřezávaly z lepenky, předškoláci obkreslili papírovou šablonu na balsové prkénko, ze kterého pak vyřezávaly. Děti tvary slepily lepidlem a dolepily nebo dokreslily části domu.

V rámci Hejného metody děti rozvíjely číselné představy a vztahové myšlení (domečky z dřívek – prostředí Dřívka), rozvíjely koncentraci a porozumění čtenému (pohádka o Třech medvědech se zmatematizovanými pohádkovými kartami – prostředí Pohádky), rozvíjely prostorovou představivost a manipulaci s předmětem (postav komín a použij tolik kostek, kolik vás doma bydlí – prostředí Stavitelé), rozvíjely logickou úvahu a programovací schopnosti při programování cesty robotické včelky (Bee – Bot) k jejímu cíli. Tvořily mapu cesty z jejich domu do školky a studovaly mapu naší zahrady. Na zahradě byly u zprovoznění pumpy a vodní cesty do bahniště (čistily koryto) a tvořily Land art obrazy z přírodnin.

Některé děti se naučily příbuzenské vztahy v rodině (např. maminka maminky je moje babička, sestra tatínka je moje teta apod.).

Děti zvládly spoustu výzev, objevily nové poznatky a užily si společné chvíle.