Skip to main content

Děti se celý týden připravovaly na páteční slavnost čarodějnic.

V ranním kruhu jsme si vytvořily pavučinu tak, že jsme posílaly všemi směry klubko provázku – každé dítě řeklo, co ví o čarodějnicích. Výzva další den gradovala tím, že jsme postupně provázek na klubko navíjeli (Kterým směrem jde nit od tebe, ke kterému kamarádovi?)

S dětmi jsme pracovaly v rámci Hejného metody v prostředí Pohádky, kde vyslechly příběh O Smolíčkovi a jezinkách, pracovaly s pohádkovými kartami a v prostředí Bludiště děti dostaly černobílé obrázky, které rozstříhaly a příběh nalepily na papír velikosti A4.

Nebyla důležitá levo-pravá orientace a přesné řazení. Důležitá byla představivost dětí, obrazotvornost a posloupnost děje, při převyprávění příběhu dítětem (i když jsou obrázky na první pohled přeházené, dítě je dokáže, při vyprávění, správně řadit).

Nalepené obrázky si děti vybarvily a sledovala jsem zde barevnou linku. Po vybarvení by měly mít hlavní postavy stejné barvy na všech obrázcích. Nechala jsem děti tvořit podle jejich fantazie a neupozorňovala jsem je na to. Může se stát, že se budou barvy měnit. Nechejme si vysvětlit, jak je to možné (zeptejte se svých dětí).  🙂 Předškoláci pracovali v prostředí Hranolky – na čtvercovou síť měli položit dřevěné hranolky tak, aby délka hranolku odpovídala předtištěné síti.

Na zahradě děti pomáhaly při rytí a odplevelení bahniště, našli jsme spoustu žížal.

S dětmi jsme rozvíjeli sluchové vnímání hrou: Kdo tu čaruje? (obdoba hry ,,Kukačko, zakukej“).

Děti trénovaly grafomotoriku a uvolňovaly ramenní, loketní a zápěstní kloub při kresbě na veliký formát papíru – kolektivní kresba Čarodějnická chýše.

Poslední den v týdnu byl ve znamení čar a kouzel. Děti se vyřádily při čarodějnické hudbě, vykreslovaly obrázky čarodějnic a procvičovaly jemnou motoriku při didaktických hrách a zakládání obrázků do svých portfolií (manipulace s kancelářským šanonem). Po svačině děti zhlédly pohádku: Jak odletěly čarodějnice, z DVD Chaloupka na Vršku. Na zahradě pak děti plnily výzvy jako lovení havěti v písku, stavba pavučiny, let na koštěti, chůze v sedmimílových botách a další. Za splnění úkolů děti obdržely čarodějnické vysvědčení.

Všechny chvíle jsme si společně užili. 🙂