Skip to main content

Naše tělo a jeho smysly

Dětem byli v ranních kroužcích postupně představeny části lidského těla a jeho orgány na modelu plastového člověka. Vyzkoušely svoje smyslové vnímání.

Děti se učily a vzdělávaly v rámci her, které rozvíjely jejich:

  • hrubou motoriku (složit obrázkové puzzle části těla, velké pěnové puzzle kostra, obskládat kamaráda kostrami, projít překážkovou dráhu, cvičit jógu, tvořit ze sněhu)
  • jemnou motoriku (modelovat z plastelíny a párátek, tvořit z papíru, malovat barvami, obkreslit ležícího kamaráda na papír – dokreslit a pojmenovat části těla a jeho orgány, hmatové hry – hledat stejný materiál, hledat předmět v látkovém pytlíku, zaťukat hřebíky do podložky)
  • zrakové vnímání (rozpoznat barevné geometrické tvary na barevném pozadí, projít dráhu s kamarádem se zavázanýma očima, vytvořit ústa podle rozfázovaného návodu, v rámci Hejného metody – třídit plastové potraviny podle jejich chuti)
  • grafomotoriku (kreslit do krupice, do pěny na holení)
  • sluchové vnímání (poznat zvuk – šustění sáčku, mačkání papíru, cinkání na triangl,.. hry na hudební nástroje)
  • vnímání vůní (poznat vůni potraviny – káva, sušené houby, sušená jablka, skořice, bylina tymián, hřebíček)
  • logické myšlení (sestrojit z částí mechanický model – předškoláci, najít protiklad, doplnit číselnou řadu – Vzdělávací obrázkové kartičky)

Děti rozvíjely své vědomosti i při pobytu venku – při úklidu mrtvého ptáka na zahradě, děti pojmenovaly obnažené části – trávicí trubici a plíce. 🙂