Skip to main content

Šijeme v mateřské škole

Děti ve školce začaly šít. Starší děti se nejdříve seznámily s pojmy souvisejícím se šitím, následně si vyzkoušely vyšívání dřevěnou jehlou na kanavu, a poté také šití na šicím stroji (šicí stroje jsou opatřeny speciálními bezpečnostními prvky). Činností se s radostí zúčastňují nejen děvčata, ale i chlapci. VN